Polityka prywatności

Taxshield spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Właściciel Serwisu Internetowego taxshield.pl („Serwis Internetowy”) szanuje prawa użytkowników co do ich prywatności w związku z tym stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Taxshield Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Pamiątkowa 2/18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000785848, posiadającą NIP 7831801657, REGON 383344470. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Taxshield Sp z o.o.,Pamiątkowa 2/18, 61-512 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@taxshield.pl

W jakim celu zbieramy dane

Dane zbierane podczas rejestracji:

Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych, które są objęte niniejszą Polityką.

Dane zbierane w celu realizacji usługi:

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usługi dostępu do programu Taxshield. Podanie danych osobowych, jest konieczne do świadczenia przez Właściciela niektórych usług w ramach Serwisu Internetowego.

Dane zbierane w celach marketingowych

Dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych to znaczy jeżeli udzielisz nam dobrowolnej zgody, będziemy informować o promocjach i produktach naszych partnerów.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:

Podczas kontaktu z nami konieczne będzie kolejne przekazanie nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które zostały podane podczas rejestracji. Ponownie, podanie tych danych jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Dane zbierane w trakcie korespondencji wykorzystane będą wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty w Serwisie Internetowym automatycznie zbierane są dane dotyczące nie pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

 • Przetwarzanie danych na podstawie Twojej zgody: prawną podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika
 • Podstawą przetwarzania jest również umowa pisemna zawierana przez użytkowników
 • Obowiązek prawny - musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych

Komu będziemy udostępniać twoje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • organy publiczne, w tym Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami
 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z hostingiem oraz przechowywaniem danych
 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, biura rachunkowe itp

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą usuwane na każdą prośbę użytkownika.Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych.Pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie.

Przechowywanie danych poza granicami kraju

Dane nie będą przetwarzane poza granicami kraju.

Twoje prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;Mają państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Profilowanie

Pozyskane przez Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Cookies

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony
 • możliwości logowania do serwisu
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.Właściciel nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.Korzystając w jakikolwiek sposób ze Serwisu Internetowego Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Właściciel może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianie ze względu na zmieniające się technologię i prawo.