Firma bez ZUS

Indywidualna działalność gospodarcza

Indywidualna działalność gospodarcza nie jest jedyną formą prowadzenia działalności w Polsce. Zwykła działalność pod własnym nazwiskiem wymaga opłacania składek w określonym przez ustawodawcę wymiarze. Comiesięczne opłacanie składek jest dla wielu przedsiębiorców uciążliwe finansowo. Duży zus to zmora działalności gospodarczej szczególnie w biznesach gdzie jest sezonowość.

Kolejną wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest odpowiedzialność, przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem, jest to bardzo ryzykowne i może doprowadzić do utraty całego prywatnego majątku. Warto również zauważyć że działalność jednoosobowa nie może zostać sprzedana. Wszystkie te problemy rozwiązuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z oo a ZUS

Dwuosobowa Spółka z o.o. jest osobą prawną, a więc nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne. Osoba prawna nie pobiera zasiłków ani świadczeń więc byłoby nonsensem gdyby płaciła zus. Uwaga wieloosobowa spółka zoo nie płaci składek ZUS jednak jednoosobowa spółka jest zobligowana do opłacania dużych składek zus tak jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej to wymagające zadanie nawet bez składek zus.

Spółka z o.o. - firma bez ZUS

Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem i własnością wspólników. Wspólnicy powołują zarząd który kieruje firmą. Wspólnicy mogą powołać do zarządu również siebie lub oddać firmę w zarządzanie wyspecjalizowanej kadrze.

Zarząd odpowiada całym swoim majątkiem prywatnym tylko gdy nie zgłosi wniosku o upadłość w terminie. Wspólnicy wieloosobowe spółki z o.o. nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. W związku z tym spółka nie płaci ZUS. Innymi zaletami spółki z o.o. są:

 • Można zbywać udziały spółki
 • Izolacja finansów firmowych i prywatnych
 • Umożliwia optymalizację podatkową (PIT już od 8,5%)

Poniższa kalkulacja porównuje klasyczną działalność jednoosobową ze Spółką z o.o. uwzględniając koszty księgowości:

jak nie płacić zus

Spółka z o.o. ma również wady. Pierwszą z nich jest prowadzenie księgi handlowej, jest to tak zwana pełna księgowość, która jest bardziej skomplikowana niż kpir. Wymagane jest również coroczne składanie sprawozdań finansowych. Oba te problemy rozwiązuje nasze biuro rachunkowe online :)

Jak nie płacić ZUS?

Aby nie płacić składek zus musisz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo musisz wybrać formę wynagrodzenia, która jest zwolniona ze składek, czyli: umowa o dzieło, powołanie członka zarządu, dywidenda (nie zalecane ze względu na podwójne opodatkownie). Rejestracja spółki z o.o. jest szybka i możliwa przez internet.

Rejestracja Spółki online

Rejestrujemy spółki zoo przez internet. Załatwiamy wszystkie formalności: umowę spółki, wszelkie deklarację i wpis w KRS. Otrzymasz działającą firmę bez zus. Płacisz tylko za księgowość!

Zamawiam Rejestrację Spółki 0.0 PLN
z bezterminową umową na księgowość

Zamawiam Rejestrację Spółki 599 PLN
bez księgowości

Dzwonie: +48-531-331-479

firma bez zus

Pobierz kalkulator oszczędności

Możesz pobrać kalkulator w formie pliku excel, aby dokładnie policzyć oszczędności podatkowe.

X kalkulator

Mit podwójnego opodatkowania CIT

Ze spółką z o.o. związany jest popularny mit o podwójnym opodatkowaniu. Wiele osób jednak zapomina, że wypłata wynagrodzeń pracownikowi stanowi koszt spółki. W związku z tym właściciel spółki może być zatrudniony we własnej spółce. Jest tutaj pełna dowolność może to być : dzieło, powołanie członka zarządu, umowa zlecenie, umowa o pracę. Tak wypłacone wynagrodzenie jest kosztem więc umniejsza opodatkowanie CIT. Wypłaty są jednak opodatkowane podatkiem dochodowym. I tutaj właśnie spółka z o.o. ujawnia swoje zalety. Ponieważ daje pewną elastyczność wyboru umowy pomiędzy spółką, a pracownikami. Można ją wybrać tak aby opodatkowanie było możliwie najmniejsze.

Obecnie w Polsce wprowadzono estoński CIT 0%. Płaci się podatek tylko w momencie wypłaty dywidendy. Niestety trzeba zatrudniać 3 pracowników na umowie o pracę (nie wliczając wspólników)

Jak wypłacać wynagrodzenia w spółce z o.o.

Wynagrodzenia wypłacane pracownikom i członkom zarządu stanowią koszt spółki i umniejszają opodatkowanie CIT. Poniżej załączam listę sposobów na wypłatę wynagrodzenia uszeregowaną od najtańszych do najdroższych fiskalnie.

 • Umowa zlecenie z osobą uczącą się do dwudziestego szóstego roku życia (podatek 0% pit, bez składki zus, limit 85 528)
 • Diety (podatek 0% pit, bez zusu)
 • Delegacje - kilometrówka ryczałtem 83 grosze za kilometr (nie stanowi przychodu brak podatku i zus)
 • Umowa najmu ryczałt pierwsze 100 tys. ( 8,5%, nie płacisz składek, limit 100 000)
 • Umowa najmu ryczałt powyżej 100 tys. ( 12,5%, bez składek, bez limitu)
 • Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do dzieła (8.5% pit, brak obowiązkowych składek, limit 171 056‬)
 • Zlecenie usługi firmie zewnętrznej na ryczałcie w ( zależności od branży pit 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%, zus jak w idg, limit 250 000 euro)
 • Powołanie Członka zarządu (składka zdrowotna 9%,skala 17% - 32% od drugiego progu)
 • Wypłata dywidendy (9%-19% CIT + 19% PIT, 0 zus, bez limitu)
 • Można również zawrzeć umowę o pracę ( skala pit, zus do 30 krotności, bez limitu)

Wybór formy prawnej

Mało przedsiębiorców zastanawia się nad formą prowadzenia działalności gospodarczej przed otwarciem firmy. To powinno być podstawowe pytanie. Mamy do wyboru spółki osobowe, spółki kapitałowe, działalność indywidualną. Prawo przedsiębiorców do wyboru jest ważne.

Prowadzenie firmy czy prowadzenie działalności gospodarczej to trudne zadanie lepiej robić to bez ucisku składek zus. Podatek dochodowy i tak jest już wystarczająco wysoki. Zalecamy jednak opłacanie składki zdrowotnej bez innych ubezpieczeń społecznych. Możliwość prowadzenia firmy w formie sp zoo to prawdziwa zaleta.

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby nie płacące składki zdrowotnej nie są ubezpieczone dlatego warto o to zadbać i ubezpieczyć się dobrowolnie. Można również wpisać się na ubezpieczonego członka rodziny lub uzyskać ubezpieczenie z tytułu jakiejś umowy zlecenia czy części etatu.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie dobrowolne naliczane jest na podstawie średniego wynagrodzenia. Składka zdrowotna stanowi 9% podstawy. W roku 2020 średnie wynagrodzenie wyniosło 5386.01 zł. Więc wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 483,1zł. Po wprowadzeniu Nowego Polskiego Ładu składki zdrowotnej nie można odpisać od podatku.

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie?

Aby zgłosić się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ze strony NFZ. Będzie potrzebne ostatnie świadectwo pracy oraz dokument tożsamości. Ubezpieczenie ma charakter umowy, a wniosek należy złożyć do właściwego oddziału NFZ. Szczegółowy opis jak to zrobić znajdziesz tutaj: jak ubezpieczyć się dobrowolnie

Emerytura

Wszyscy wiemy o problemach naszego systemu emerytalnego. Wypłacane emerytury mają maleć. I w efekcie stanowić 25% wynagrodzenia. Jest to bardzo kiepska prognoza. Dlatego lepszym jest odkładanie na emeryturę we własnym zakresie. Poniższy wykres pokazuje prognozę wielkości emerytury w polsce w nadchodzących latach. Osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskają jedne z niższych świadczeń.

emerytura w zus

Prognoza jest bardzo negatywna i sugeruje, że emeryci będą żyli w biedzie. Na szczęście przedsiębiorcy mają wolny wybór co do formy prowadzonej firmy i organizując się w wieloosobowe spółki zoo mogą uniknąć dopłacania do niewydolnego systemu.

Spółka z o.o. dla studentów

Po wprowadzeniu przez rząd PIT 0. Spółka stała się najbardziej atrakcyjną formą działalności dla studentów. Jak wiadomo osoby uczące się do 26 roku życia są zwolnione z płacenia składek. Jednak Teraz dodatkowo mogą być zwolnione z podatku. Ale przecież PIT 0 nie dotyczy przedsiębiorców? Tak to Prawda. Jednak jak zostało już wcześniej wspomniane właściciel spółki może wykonywać umowę zlecenie dla spółki.

Wówczas student prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. korzysta z obu przywilejów i właściwie mamy do czynienia z rajem podatkowym dla studentów. Być może rządzący chcą aktywizować w ten sposób młodych startupowców. Prowadzenie działalności w taki sposób jest obecnie najtańsze fiskalnie.

Inne zalety spółki zoo

 • Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki a więc bezpieczeństwo
 • Wolny wybór umowy czyli możliwość optymalnego podatkowo wypłacania środków ze spółki
 • Możliwość uniknięcia obowiązku odprowadzania składek ZUS
 • Optymalna forma działalności formalizująca biznes prowadzony przez wiele osób fizycznych i prawnych
 • Całkowite bezpieczeństwo wspólników na wypadek naruszeń interesów spółki ze strony innych wspólników
 • Możliwość wdrożenia controllingu w działalności spółki - bardziej szczegółowa księgowość
 • Sprzedaż udziałów - ta forma pozwala na przeprowadzenie transakcji zbycia biznesu w prosty i szybki sposób
 • Często aby pozyskać kredyt inwestycyjny wymagana jest forma prawna - spółka prawa handlowego - dodatkowe możliwości finansowania
 • Niskie koszty rejestracji (minimalny kapitał zakładowy 5.000 pln – wpłacany na oświadczenie)
 • Możliwość skorzystania z 9% podatku dochodowego CIT a już niedługo prawdopodobnie 0%
 • Sp. z o.o. dostosowana jest w znacznie większym stopniu do przeprowadzenia procesu sukcesji biznesu czyli dziedziczenia

Mały ZUS - wady

Mały zus jak i inne programy wspomagające dla przedsiębiorców posiadają poważną wadę. Korzystający z małego zus muszą liczyć się ze zmniejszonym stażem pracy. W związku z tym przedsiębiorca korzystający z szeregu ulg podczas swojej kariery może nie doczekać stażu odpowiedniego dla uzyskania świadczenia emerytalnego.

Preferencyjne składki zus można uzyskać dopiero po 60 miesięcy (5 latach) od zamknięcia poprzedniej działalności gospodarczej. Nawet jeśli przedsiębiorca otworzył firmę na dwa miesiące to ulga mały zus trwa i się wyczerpuje. Prowadzący działalność gospodarczą mogą być tym zaskoczeni przy ponownej próbie prowadzenia działalności gospodarczej.

Korzystanie z preferencyjnych składek ma też wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, gdyż są one obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Jeśli w podstawie zadeklaruje się w minimalnym wymiarze, to ta kwota będzie przyjęta do obliczenia przysługujących świadczeń. Są one tak małe, że wręcz nie warte zachodu.

Ostatnią wadą jest brak wypłacenia świadczenia w ogóle. Niestety ale czasami zapominamy opłacić składki w terminie w biegu działalności gospodarczej. Czasami też urzędnik dopatrzy się innych nieprawidłowości aby zablokować świadczenie. Pamiętaj jeśli chcesz płacić składki na ZUS ma to tylko sens gdy robisz to terminowo.

Ulga na start - firma bez zus na chwilę

Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start i nie płacić większości składek zus. Ulga skierowana jest tylko do osób fizycznych - a więc nie dotyczy spółek. Przedsiębiorca musi spełnić jeden z dwóch warunków:

 • po raz pierwszy rozpoczął działalność gospodarczą
 • lub od zamknięcia poprzedniej działalności minęło 60 miesięcy (5 lat).

Dodatkową restrykcją jest to, że nie można świadczyć usług dla poprzedniego pracodawcy. Ulga polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zamiast tego należy opłacać składkę zdrowotną, która od 2022 obliczamy jako 9% dochodu przy skali. Ulga trwa niestety tylko pół roku. Warto również przypomnieć, że indywidualna działalność gospodarcza nie chroni Twojego majątku.

Nielegalne spółki LTD

Kilka lat temu angielskie spółki LTD i inne zagraniczne spółki cieszyły się dużą popularnością jednak obecnie jest to nielegalne. Spółka LTD była bardzo popularna ze względu na dużą kwotę wolną od podatku dla dyrektorów. Prowadzenie działalności w formie spółki estońskiej natomiast jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie jednak obowiązuje dyrektywa o przeciwdziałaniu agresywnej optymalizacji podatkowej. Generalnie podatnik powinien odprowadzać podatki tam gdzie znajduje się jego centrum życia (tam gdzie spędza większość dni w roku). Więcej na ten temat: Zasady opodatkowania dochodów ze spółek zagranicznych. Nie zalecamy tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jeśli przebywasz w polsce.

Zawieranie fikcyjnych umów

Często można również usłyszeć, że podatnik próbuje uciec przed zusem zakładając działalność gospodarczą na inną osobę pracującą na etacie. Wówczas płaci się tylko dodatkową składkę zdrowotną, którą odlicza się od zaliczki na podatek dochodowy. Zawieranie fikcyjnych umów jest przestępstwem. W ten sposób narażamy również fikcyjnego właściciela firmy na pełną nieograniczoną odpowiedzialność finansową za zobowiązania firmy - jest to indywidualna działalność gospodarcza.

Działalność bez rejestracji

Inną metodą na ominięcie składki zus jest działalność bez rejestracji. Można ją prowadzić aż do momentu, gdy przedsiębiorca osiągnie dochód w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Taka forma nie jest zobligowana do opłacania składek zus. Jednak jest wiele utrudnień - nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów. A handel z innymi przedsiębiorcami może być utrudniony. Pojawia się pytanie jakiego przedsiębiorcę interesuje dochód w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia ?

Tarcza antykryzysowa a zus

W związku z Pandemią zostały wprowadzone nowe ulgi w opłacaniu składek - Tarcza Antykryzysowa. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych. Ulga jest dla wszystkich przedsiębiorców płacących składki. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i zatrudnionych. Nie ma ograniczeń co do terminu otwarcia działalności gospodarczej. Niezależnie od ilości zatrudnionych a nawet dla samozatrudnionych. Jeśli w związku z koronawirusem znalazłeś sę w trudnej sytuacji jest duża szansa że przez kilka miesięcy nie zapłacisz zusu w ogóle. Ulga nie stosuje się dla firm, które już w grudniu 2019 nadawały się do upadłości.

Skontaktuj się z biurem rachunkowym TaxShield!

W celu rozpoczęcia działalności w formie Sp. z o.o. skontaktuj się z nami. Każdego miesiąca tracisz tysiące złotych przez nieoptymalny sposób działania. Zadzwoń. Udzielimy Tobie wszystkich informacji.

Dzwonie: +48-531-331-479